[BEFORE & AFTER] Bài dự thi của Ban Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm

Dù ở bất kỳ đâu, R&D vẫn luôn có nhau và cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra, chiến thắng Covid-19!


Bài dự thi của Ban Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm R&D:

"Kể từ ngày 26/07/2021, thực hiện theo chỉ thị về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19, toàn thể 28 anh chị em Ban Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm - R&D đã cùng nhau ở lại Ninh Bình. Tính tới thời điểm hiện tại đã được gần 3 tuần xa gia đình.  

Chúng tôi không còn chỉ là những người đồng nghiệp có chung một chí hướng, mà giờ đây, ai nấy cũng đều tự cảm nhận được 1 thứ tình cảm đặc biệt, gọi là TÌNH THÂNDù ở bất kỳ đâu, R&D vẫn luôn có nhau và cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra - chiến thắng Covid-19!"