[BEFORE & AFTER] Bài dự thi của Chị Nguyễn Minh Huyền - Ban Truyền thông Thương hiệu

"Lạc quan, vui vẻ sẽ là liều thuốc chống cô Vít hiệu quả nhất".


Bài dự thi của Chị Nguyễn Minh Huyền - Ban Truyền thông Thương hiệu:
29 cái xuân xanh mà lần đầu tiên cô gái của bố biết cầm kéo tự cắt tóc sau 1 đêm nghiên cứu trên Youtube. Thành quả cũng rất đáng được ghi nhận. Qua vài lần giãn cách đã giúp khám phá thêm nhiều năng khiếu của bản thân mà bấy lâu chưa hề phát hiện ra. Lạc quan, vui vẻ sẽ là liều thuốc chống cô Vít hiệu quả nhất”.