[BEFORE & AFTER] Bài dự thi của Chị Nguyễn Thị Ngân Quỳnh - Ban QTNNL

"Ai cũng có một thời để nhớ. Hãy trân trọng từng giây phút cuộc đời bạn."


Bài dự thi của Chị Nguyễn Thị Ngân Quỳnh - Ban Quản trị Nguồn Nhân lực:

"Khi nhìn lại ảnh 10 năm trước của mình, tôi cũng không thể tin được những thay đổi để tạo nên tôi của ngày hôm nay. Ai cũng có một thời để nhớ. Hãy trân trọng từng giây phút cuộc đời bạn."