[Hương vị tình thân] Bố và con gái

Hình ảnh và bài chia sẻ của Anh Nguyễn Tùng Lâm – Bộ phận Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ, TC MOTOR.

Bố vẫn luôn tranh thủ ôm và vỗ về con khi con đưa tay hướng về phía bố, vì bố biết rằng chỉ mai đây thôi, con sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình.