[Hương vị tình thân] Mùa học Online

Hình ảnh và bài chia sẻ của Chị Đinh Thị Phương Thảo – Nhân viên phòng AVN – TCMS.

Chị em chúng tớ

Đã qua mùa hè

Mà chưa đến lớp.

Cô dạy qua zoom

Màn hình bé xíu,

Bạn ngồi trong lớp

Muốn nói chuyện riêng

Mà chưa biết chát.

Em ngồi bên cạnh

Mải miết học bài,

Chị ngồi online

Lắng nghe cô dạy

Nhiều lúc cô hỏi

Con muốn dơ tay

Mà chẳng biết chỗ

Lại nhờ mẹ giúp

Bật míc, dơ tay

Lớp học thật hay

Mẹ luôn bên cạnh

Giúp con học bài.

Con mong ngày mai

Không còn dịch nữa

Con sẽ tới trường

Học cùng cô giáo,

Chơi cùng các bạn.

Nghĩ thôi mà nhớ

Lớp học thân thương !