[Hương vị tình thân] “Nóc nhà” và Con trai

Hình ảnh và bài chia sẻ của Anh Trần Hữu Nam – Bộ phận kinh doanh – Hyundai Lam Kinh.Ngày nghỉ cuối tuần đưa 2 tình yêu (“Nóc nhà” và con trai) đi chơi.