[Hương vị tình thân] Đôi bạn

Hình ảnh và bài chia sẻ của Chị Phạm Thị Vân – Ban Tài chính Kế toán – TC MOTOR.

Ngoài kia "dây" giăng khắp lối 
Đôi bạn trong này...sớm tối bình yên