Đại diện Công đoàn Tập đoàn Thành Công ủng hộ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19

Sáng ngày 03/06/2021, được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban lãnh đạo Tập đoàn Thành Công, đại diện Công đoàn Tập đoàn Thành Công đã lên đường đến với Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang – nơi dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra vô cùng phức tạp, chính quyền địa phương và đội ngũ Y Bác sĩ đang rất vất vả để kiểm soát tình hình dịch bệnh.
Sáng ngày 03/06/2021, được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban lãnh đạo Tập đoàn Thành Công, đại diện Công đoàn Tập đoàn Thành Công đã lên đường đến với Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang – nơi dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra vô cùng phức tạp, chính quyền địa phương và đội ngũ Y Bác sĩ đang rất vất vả để kiểm soát tình hình dịch bệnh.Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động: