Ban hành nhận diện mới Hyundai | TC MOTOR tại Liên doanh Hyundai Thành Công

Sau khi chính thức liên doanh vào ngày 19/03/2021, TC MOTOR và Tập đoàn ô tô Hyundai đã có sự thống nhất về nhận diện thương hiệu liên kết mới cho Liên doanh Hyundai Thành Công: Hyundai I TC MOTOR. Để đảm bảo việc nhận diện thương hiệu mới được đồng bộ, thống nhất và chuyên nghiệp, Bộ quy định nhận diện thương hiệu Hyundai I TC MOTOR mới đã được triển khai xây dựng chi tiết và chính thức ban hành vào tháng 7/2021, dựa trên các quy chuẩn theo Bộ nhận diện thương hiệu mới nhất được ban hành bởi Tập đoàn ô tô Hyundai.


Bộ quy định nhận diện thương hiệu Hyundai I TC MOTOR sẽ thay thế hoàn toàn cho Bộ quy định nhận diện thương hiệu TC MOTOR I Hyundai đang được ban hành và sử dụng hiện nay và sẽ được áp dụng tại nội bộ, truyền thông quảng cáo và toàn bộ hệ thống đại lý của Liên doanh Hyundai Thành Công trên toàn quốc.