Ban hành quyết định thay đổi logo thương hiệu và Sổ tay thương hiệu mới của TC MOTOR

Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển của Tập đoàn Thành Công nói chung và khối ô tô TC MOTOR  nói riêng, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Thành Công đã quyết định phê duyệt Logo mới, áp dụng trên tất cả hệ thống nhận diện thương hiệu tại Tập đoàn Thành Công.

QD phe duyet logo moi_TCM

Bộ ứng dụng logo mới được quy định trong Sổ tay, Anh/Chị có thể tải về tại link: https://drive.google.com/file/d/1rdtOBZCUEsJkVN1KRctXV4fpn1CEbIqo/view?usp=sharing

———–

Các thông tin cơ bản:

Logo gồm 2 định dạng:

Lưu ý: Logo 3D sẽ chỉ dùng trong sản xuất làm nổi khối, còn lại tất cả các ứng dụng có sử dụng logo sẽ tối ưu dùng logo 2D màu đỏ  

Việc thay đổi này hướng tới việc đảm bảo hệ thống nhận diện thương hiệu TC MOTOR được nhất quán và đồng bộ.

Mọi thông tin hỗ trợ trong quá trình áp dụng Logo mới theo quy định trong Sổ tay Thương hiệu TC MOTOR vui lòng liên hệ đầu mối Ban Truyền thông & Thương hiệu TC MOTOR:

Ms Nguyễn Minh Huyền

Email: huyennm@tcmotor.vn

SĐT: 094.1945.869