Họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm của Khối SXKD Ô tô – Tập đoàn Thành Công

Quyết liệt, chủ động – đó là tinh thần xuyên suốt của buổi Họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm của Khối SXKD Ô tô – Tập đoàn Thành Công diễn ra vào chiều ngày 21/07/2020 cùng sự hiện diện của Ban Lãnh đạo Khối, các cấp quản lý của TC MOTOR và các Công ty thành viên thuộc các mảng hoạt động Sản xuất – Phân phối – Bán lẻ – Dịch vụ.


Trong bối cảnh dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, tất cả các ngành nghề, các doanh nghiệp và gia đình và ngành ô tô cũng không ngoại lệ, TINH THẦN CHỦ ĐỘNG là điều được TGĐ Lê Ngọc Đức nhấn mạnh và biểu dương vì những nỗ lực và giải pháp mà toàn Khối SXKD Ô tô đã làm được. Tuy nhiên, trong buổi họp sơ kết 6 tháng đầu năm, TGĐ cũng yêu cầu toàn Khối cần phải thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề chưa tốt, nghiêm túc phê bình và nỗ lực hơn để tiến về phía trước nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn.Buổi họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm của Khối SXKD Ô tô tập trung vào 2 nội dung chính: 1 – Tổng quan kinh tế vĩ mô thị trường 6 tháng đầu năm, dự báo cả năm 2020; 2 – Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm đối với 3 mảng hoạt động: Phân phối – Bán lẻ, Sản xuất, Dịch vụ.Sau khi lắng nghe các phần báo cáo và kế hoạch, TGĐ Lê Ngọc Đức đã có những tổng kết và chỉ đạo rất cụ thể cho hoạt động của toàn Khối SXKD Ô tô trong 6 tháng cuối năm.

Thay cho lời kết, TGĐ một lần nữa biểu dương những kết quả của các Đơn vị thành viên và các ban chức năng của TC MOTOR, dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta cũng đã có những định hướng, giải pháp, phương án để chủ động vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu đáng tự hào, tạo ra sức mạnh cho Tập đoàn Thành Công nói chung.


Tin rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo và tinh thần chủ động, nhiệt huyết trong mỗi CBNV, cùng nhau, chúng ta sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng mang tên THÀNH CÔNG và tạo nên nhiều kỳ tích mới.