HTMV tổ chức khen thưởng nhân viên ưu tú và nhân viên có sáng kiến cải tiến xuất sắc

Ngày 24/07/2020, Công ty CP Sản xuất Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTMV) đã tổ chức Lễ khen thưởng nhân viên ưu tú và nhân viên có sáng kiến cải tiến xuất sắc, tiết giảm chi phó 6 tháng đầu năm tại Ninh Bình, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 124 triệu đồng.

Theo đó, 70 triệu đồng giải sáng kiến đã được trao cho 13 sáng kiến; 54 triệu đồng giải thưởng được trao cho 18 cá nhân xuất sắc.
Hy vọng rằng với sự ghi nhận và tưởng thưởng vì những nỗ lực và tâm huyết của CBNV dành cho tổ chức, mỗi CBNV HTMV nói riêng và CBNV TC MOTOR, Tập đoàn Thành Công nói chung sẽ ngày càng nỗ lực và phát huy sự sáng tạo của mình, góp phần vào thành công chung của Khối Ô tô và toàn Tập đoàn.