HTV tổ chức đào tạo Tiếng Anh giao tiếp và Pragmatic Scrum

Trong tháng 5/2021, HTV đã tổ chức thành công hai khóa học bao gồm: Khóa học Tiếng Anh giao tiếp và Khóa học Pragmatic Scrum. Đây là hai học liệu mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ và sẽ có những hỗ trợ trực tiếp và hiệu quả đến công việc của CBNV HTV. Cả hai khóa đào tạo đều được thực hiện bởi các giảng viên thuê ngoài và công tác tổ chức lớp cũng đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19.

Khóa đào tạo Pragmatic Scrum giúp học viên HTV giải đáp một số câu hỏi như:

  • Làm thế nào để đảm bảo chất lượng dự án tốt hơn?
  • Làm sao để có thể đưa sản phẩm tới tay người dùng cuối nhanh hơn phương pháp truyền thống?
  • Làm sao để giúp khách hàng hài lòng và vui vẻ hơn? …

Việc áp dụng mô hình srum sẽ giúp giải quyết các vấn đề đó. Qua khóa học, học viên đã làm chủ được cả lí thuyết và phương pháp vận dụng Scrum vào phát triển sản phẩm và quản trị dự án bằng việc “học Srum thông qua làm Scrum”. Bằng việc thực hành Scrum trong nhóm, học viên được trải nghiệm trọn vẹn các kỹ thuật cơ bản của Scrum như: daily meeting, estimate, product backlog, sprint,… hay được thực hành đầy đủ các vai trò của nhóm Scrum: product owner, ScrumMaster,…

Một số hình ảnh tại khóa học:
Lớp học Tiếng Anh giao tiếp cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích cho các học viên khi được tiếp xúc với giảng viên là người nước ngoài. Với mô hình liên doanh, chắc chắn tiếng Anh sẽ là ngoại ngữ cần thiết và việc bổ sung các kiến thức về Tiếng Anh giao tiếp chắc chắn sẽ giúp CBNV HTV tự tin hơn, hoàn thành công việc với hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi học: