Lần đầu tiên tổ chức họp sơ kết quý toàn khối SXKD Ô tô

Chiều 8/5/2020, Khối Sản xuất & Kinh doanh Ô tô đã tổ chức buổi Họp Sơ kết Quý I và kế hoạch Quý II cùng sự hiện diện của Ban Lãnh đạo Khối, các cấp quản lý của TC MOTOR và các Công ty thành viên thuộc các mảng hoạt động Sản xuất – Phân phối – Bán lẻ – Dịch vụ. Đây là lần đầu tiên khối Ô tô Thành Công tổ chức họp sơ kết quý, kể từ thời điểm công ty quản lý ngành TC MOTOR chính thức được thành lập vào tháng 3/2020.

Theo đó, chương trình họp Sơ kết Quý I và kế hoạch Quý II tập trung vào 3 nội dung chính: Tổng quan kinh tế vĩ mô và thị trường quý I, dự báo cả năm 2020; Kết quả hoạt động quý I và kế hoạch hoạt động quý II, đối với 3 mảng hoạt động (Phân phối – Bán lẻ, Sản xuất, Dịch vụ); Báo cáo tình hình hoàn thiện về tổ chức và hệ thống quy định tại Công ty quản lý ngành TC MOTOR.

TGĐ Lê Ngọc Đức phát biểu mở đầu buổi họp.

Với sự đồng tâm nhất trí của toàn Khối Ô tô, cùng những chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban lãnh đạo, chúng ta cùng quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, chinh phục thành công những mục tiêu mới trong giai đoạn tới, góp phần phát triển TC MOTOR vững mạnh.

Nhìn lại một số hình ảnh của buổi họp Sơ kết Quý I và kế hoạch Quý II:
Minh Tâm