TC MOTOR tổ chức Hội thảo “Giới thiệu về Quản trị rủi ro”

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, vấn đề Quản trị rủi ro (QTRR) đang ngày càng trở thành một vấn đề trọng tậm trong quản trị doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc TC MOTOR về việc thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống QTRR nhằm nhận diện, đo lường, từ đó đưa ra các biện pháp ứng phó với các rủi ro một cách phù hợp, kịp thời, chiều ngày 08/07/2021, Ban PC&KSNB TC MOTOR đã kết hợp cùng đơn vị tư vấn Deloitte đã tổ chức Buổi hội thảo “Giới thiệu về Quản trị rủi ro”.

Tới tham dự buổi Hội thảo có sự hiện diện của Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phó Tổng Giám đốc TC MOTOR, các Trưởng/Phó Ban chức năng TC MOTOR. Về phía đại diện đơn vị tư vấn Deloitte Việt Nam có Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc dịch vụ tư vấn Quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Tại buổi hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn Deloitte Việt Nam đã cập nhật một số rủi ro chính trong ngành sản xuất và kinh doanh ô tô trong giai đoạn hiện này cũng như giới thiệu đến Ban Lãnh đạo và các Trưởng/phó Ban tại TC MOTOR các vấn đề tổng quan về quản trị rủi ro, các thông lệ tiên tiến hiện nay đang được áp dụng để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp. Ngoài ra đơn vị tư vấn đã giới thiệu một số ví dụ thực tiễn về việc xây dựng vận hành hệ thống quản lý rủi ro ở một số doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới. Liên quan đến vai trò, trách nhiệm của các bên trong công tác quản trị rủi ro, theo đại diện đơn vị tư vấn vai trò quản lý rủi ro cần đến từ tất cả các Ban, bộ phận trong doanh nghiệp trong đó Ban PC&KSNB có trách nhiệm điều phối liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro.

Đặc biệt, đại diện Deloitte cũng đã có một số gợi ý, khuyến nghị để TC MOTOR có thể xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại TC MOTOR cũng như Khối sản xuất và kinh doanh ô tô một cách hiệu quả. Buổi Hội thảo cũng nhận được nhiều câu hỏi, ý kiến đóng góp từ Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phó TGĐ TC MOTOR & các Trưởng/Phó Ban chức năng. Đơn vị tư vấn đã có những giải đáp, làm rõ ngay tại hội thảo.

Buổi Hội thảo diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo: