Tổ chức lễ bổ nhiệm cán bộ và nâng ngạch chức danh tại HTCV

Sáng 27/1 vừa qua, công ty Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) đã tổ chức lễ bổ nhiệm cán bộ và nâng ngạch chức danh cho các CBNV tại đơn vị này.

Theo quyết định bổ nhiệm của HĐQT, ông Lê Thế Huynh được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc; Bà Nguyễn Thị Như Trang được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/1/2021.

HTCV cũng tiến hành bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc thuộc các bộ phận Bán hàng, Tài chính Kế toán, Dịch vụ sau bán hàng; Phó Văn phòng đại diện HTCV tại TP. HCM; bổ nhiệm các vị trí Trưởng phòng và Phó phòng thuộc bộ phận Cung ứng, Dịch vụ sau bán hàng, Kế hoạch sản phẩm, Hành chính nhân sự. Các quyết định Bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 20/1/2021.

Bên cạnh việc bổ nhiệm, HTCV cũng nâng ngạch lên chức danh Trưởng nhóm cho 7 nhân sự; 7 nhân sự được giữ chức danh Chuyên viên chính và 10 nhân sự được giữ chức danh Chuyên viên. Các Quyết định Nâng ngạch chức danh có hiệu lực từ ngày 20/01/2021.

Việc bổ nhiệm và nâng ngạch chức danh cho các CBNV khẳng định chiến lược phát triển nguồn nhân lực của HTCV nói riêng cũng như của khối Ô tô Tập đoàn Thành Công nói chung.

Một số hình tại buổi lễ bổ nhiệm:

Trí Đức