[TC MOTOR] Tuyển dụng Trưởng nhóm Chính sách nguồn nhân lực và Tuyển dụng

TC MOTOR đang cần tuyển 01 Trưởng phòng/ Phó phòng Công nghệ thông tin

1. Mô tả công việc

– Thực hiện công tác tuyển dụng và quy hoạch nhân sự tại TC MOTOR
– Thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ cho người lao động tại TC MOTOR
– Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả làm việc của TC MOTOR và định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự tại TC MOTOR
– Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật và quản lý quan hệ lao động tại TC MOTOR
– Thực hiện quản lý và giám sát triển khai chiến lược và khung chính sách tổ chức cán bộ (bao gồm tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm), khung chế độ, chính sách lương thưởng, đãi ngộ tại các công ty thành viên trực thuộc Khối Ô tô của Tập đoàn thành công
– Tham mưu trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách, quy trình quản lý nguồn nhân lực liên quan đến tổ chức hoạt động, tuyển dụng, chế độ chính sách, quản lý hiệu quả làm việc và quan hệ lao động tại TC MOTOR
– Tham mưu, hỗ trợ trong công tác quy hoạch, tổ chức cán bộ quản lý cấp cao tại các công ty thành viên trực thuộc Khối Ô tô bao gồm tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự
– Tham gia hỗ trợ các dự án phát triển/ mở rộng thuộc thẩm quyền điều hành, quản lý của TC MOTOR bao gồm xây dựng kế hoạch nhân sự, tổ chức, sắp xếp nhân sự, xây dựng các chế độ, chính sách nhân sự liên quan v.v. theo phân công phụ trách
– Tham gia hỗ trợ các công ty thành viên trực thuộc Khối Ô tô mới thành lập trong việc thiết lập hệ thống quản trị nhân sự tại công ty liên quan đến tổ chức hoạt động, tuyển dụng, chế độ chính sách, quản lý hiệu quả làm việc và quan hệ lao động theo yêu cầu

2. Yêu cầu công việc

– Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, kinh tế, xã hội học, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh, luật…
– Có kinh nghiệm làm việc trên ít nhất 05 năm trong lĩnh vực nhân sự
– Có kinh nghiệm về vận hành tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT, quan hệ lao động
– Có kinh nghiệm viết tài liệu quy trình, chính sách, quy định về hành chính nhân sự
– Thành thạo MS Office: Word, Excel, Power Point…

3. Chế độ

– Thu nhập: Theo thỏa thuận (sẽ trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn);
– Thưởng theo KQKD của Công ty;
– Chương trình bảo hiểm sức khỏe;
– Đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài hàng năm;
– Khám sức khoẻ hằng năm;
– Các phúc lợi khác theo chính sách của Tập đoàn và Công ty.

4. Thời gian và địa điểm làm việc

– Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7; nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ Nhật;
– Địa điểm làm việc chính: Tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu, Hà Nội.

5. Đầu mối nhận hồ sơ

Ms. Hương – 039 623 8482 – huongdh@tcmotor.vn