[BEFORE & AFTER] Bài dự thi của Anh Trần Bội Tài - Ban Mua Hàng

"Mẹ em bảo từ ngày vào công ty trông mày bớt trẩu hẳn".


Bài dự thi của Anh Trần Bội Tài - Ban Mua Hàng: 

"Thời gian chính là minh chứng cho những sự thay đổi. Tuy nhiên hoàn cảnh lại là động lực để bản thân phấn đấu và hoàn thiện mình.

Cuộc sống là sự trôi đi của thời gian. Tuy nhiên, sự thay đổi bản thân chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta hiểu rõ được công việc và chính năng lực của mình, thay đổi theo hướng tích cực, phù hợp với khả năng cá nhân.