[Hương vị tình thân] Chờ ngày hết dịch

Hình ảnh và bài chia sẻ của Chị Lê Thị Hạnh Nhân – Bộ phận Mua hàng – TC MOTOR.

Thời gian giãn cách có lẽ là thời gian nhiều gia đình được ở bên nhau, nhưng với gia đình chúng tôi thì thời gian này chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại, khi bố hết ca trực chuẩn bị nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca tiếp theo thì cũng là lúc gia đình “đoàn viên”, dăm ba câu hỏi thăm, động viên giữ sức khỏe,nhắc nhở ăn uống đầy đủ…

Bài thơ do con gái tự sáng tác và đọc cho ba nghe:

Con phải xa bố bố ơi
Bố làm nhiệm vụ không rời chốt canh
Dịch bệnh sao mãi hoành hành
Con thương nhớ bố nhưng đành lặng im
(Có mẹ hỗ trợ chắp bút)

Tuy “xa mặt” nhưng chúng tôi vẫn thắm đượm “Hương vị tình thân” và sớm thôi dịch bệnh sẽ được kiểm soát, các gia đình sẽ lại trở về quây quần bên nhau.