[Hương vị tình thân] Gia đình – Nơi cuộc sống bắt đầu

Hình ảnh và bài chia sẻ của anh Nguyễn Quý Tùng đến từ bộ phận MPC – TCHS.


Gia đình là nơi đã chào đón ta từ khi mới bước vào cuộc đời, nuôi dưỡng tâm hồn ta theo năm tháng. Nơi đó có ông bà, cha mẹ, có anh em,… có những người yêu thương ta một cách vô điều kiện. Nơi đó không định nghĩa bằng đúng sai, mọi thứ đều chứa chan tình thương.

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu, dù chúng ta đi đâu, làm gì thì gia đình vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn chào đón chúng ta trở về.