[Hương vị tình thân] Khi bố ở nhà

Hình ảnh và bài chia sẻ của Anh Hoàng Đức Trình – Ban Quản lý hoạt động sản xuất – TC MOTOR.

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè bố cháu
Thời gian giãn cách
Bố cháu ở nhà
Thế là chúng cháu
Được gần bố hơn
Sáng sáng chiều chiều
Cơm cơm cháo cháo
Bố cháu chuẩn bị
Cho chúng cháu măm
Rồi còn nhiều thứ
Học học chơi chơi
Anh em cháu mong
Mỗi ngày mỗi ngày
Được gần bố hơn
Cười cười nói nói
Rộn ràng vui vẻ
Để có thật nhiều
Kỷ niệm mến thương
Của cả gia đình
Ha ha Hi hi
Ti Ci Mô tô
Hương vị tình thân