[Hương vị tình thân] Sinh nhật vợ yêu

Hình ảnh và bài chia sẻ của Anh Trần Văn Dũng – Bộ phận Bán hàng – Hyundai Lam Kinh.


Hôm nay sinh nhật vợ yêu

Anh đi làm việc liêu xiêu cả ngày 

Mong rằng nhanh đến tối nay 

Để anh mua bánh về ngay với mình 

Tình hình chúc vợ sao đây 

Thôi thì hạnh phúc ngất ngây cả đời.