[Hương vị tình thân] Yêu bà ngoại lắm!

Hình ảnh và bài chia sẻ của chị Thiều Thị Xuân đến từ bộ phận HCNS – Hyundai
Lam Kinh.


Yêu bà ngoại lắm!