TC Motor kêu gọi quyên góp ủng hộ cho hoàn cảnh khó khăn của CBNV Tập đoàn Thành Công

"Chung tay đóng góp - Sẻ chia yêu thương" - Chương trình phát động ủng hộ, hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn của CBNV Tập đoàn Thành Công.