Khởi động dự án phát triển Văn hóa doanh nghiệp tại khối SXKD Ô tô

Được thành lập ngày 15/5/2020, Ban dự án Phát triển Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) của Khối SXKD Ô tô có nhiệm vụ: xác định và hoàn thiện các giá trị VHDN cốt lõi của Khối Ô tô, xây dựng kế hoạch hành động và áp dụng thí điểm các nhóm giải pháp tại một số ĐVTV. Từ đó, tiến tới hoàn thiện các văn bản, tài liệu hướng dẫn để áp dụng chung trong toàn Khối Ô tô.

Ông Lê Ngọc Đức – Tổng Giám đốc Tập đoàn, Tổng Giám đốc Công ty quản lý ngành TC MOTOR, giữ vai trò “Trưởng ban chỉ đạo Dự án”. Các Phó Tổng Giám đốc TC MOTOR là ông Lê Trọng Thanh và ông Nguyễn Minh Sơn giữ vai trò “Phó ban chỉ đạo Dự án”. Các thành viên dự án là các cấp lãnh đạo, quản lý đến từ các ĐVTV đại diện cho các Mảng hoạt động trong khối Ô tô, gồm: HTC – đại diện mảng Phân phối, Nhà máy xe khách xe buýt – đại diện mảng Sản xuất, Hyundai Đông Đô – đại diện mảng Bán lẻ, TST – đại diện mảng Dịch vụ. Chịu trách nhiệm điều phối dự án là Ban Quản trị nguồn nhân lực của TC MOTOR.

                               Đào tạo VHDN cho các thành viên Ban dự án.

Phát biểu trong buổi họp Khởi động dự án ngày 2/6/2020, ông Lê Ngọc Đức khẳng định: VHDN giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của khối Ô tô Thành Công. “Chúng ta có bản sắc riêng, có văn hóa riêng, không thể trộn lẫn với bất kỳ ai, bất kỳ doanh nghiệp nào khác. Nhiệm vụ của Ban VHDN là cùng với đối tác tư vấn hoàn thiện, phát triển bản sắc, cuối cùng, văn bản hóa các giá trị cốt lõi VHDN cho khối SXKD Ô tô, đưa chúng vào trong thực tiễn hàng ngày, giúp định hướng và điều chỉnh những ứng xử của mỗi thành viên trong tập thể” – TGĐ phát biểu.

Triển khai giai đoạn tiếp theo, từ ngày 27 – 28/6, phối hợp với đơn vị tư vấn, các thành viên Ban dự án VHDN đã tham gia đào tạo, thảo luận về các giá trị VHDN cơ bản, được xây dựng theo mô hình ngôi sao 6 cánh, dựa vào các giá trị cốt lõi của TC MOTOR, đó là: Thúc đẩy sự tiến bộ; Lấy khách hàng làm trung tâm, Quyết liệt, Gắn kết, Hội nhập.


Theo kế hoạch, các kết quả sẽ được Ban Dự án VHDN áp dụng thí điểm tại một số đơn vị/bộ phận trong khối Ô tô và đánh giá hiệu quả, trước khi quyết định áp dụng trên toàn khối.

Trí Đức