TC MOTOR chính thức vận hành kho dữ liệu Datawarehouse

Công nghệ thông minh sẽ là chìa khóa mở đường và nâng tầm cho doanh nghiệp. Tháng 07/2021 vừa qua, công ty quản lý ngành TC MOTOR đã xây dựng và đưa vào vận hành Kho dữ liệu Datawarehouse. Việc vận hành kho dữ liệu thuộc chiến lược Số hóa của khối ngành ô tô.

Sớm xác định được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp, các công ty trong khối ngành ô tô đã triển khai rất nhiều các ứng dụng CNTT như hệ thống DMS tại HTC, hệ thống MMS tại HTMV, hệ thống WMS tại TCMS… Trải qua quá trình hoạt động, các hệ thống này đã tạo ra một khối lượng dữ liệu lớn, và những dữ liệu đó là một trong những tài sản quý giá của doanh nghiệp.

Nhằm có thể khai thác tối đa giá trị mà những dữ liệu này mang lại, công ty quản lý ngành TC MOTOR đã triển khai xây dựng kho dữ liệu Datawarehouse nhằm thu thập, tổng hợp dữ liệu từ tất cả các hệ thống. Theo đó, hệ thống các dữ liệu được tổng hợp trên 4 lĩnh vực hoạt động (Phân phối, Bán lẻ, Sản xuất, Dịch vụ) từ hơn 15 đơn vị thành viên trực thuộc khối công nghiệp ô tô, trên cơ sở các biểu mẫu báo cáo quản trị thông minh (BI) thuộc từng lĩnh vực. BI được coi là một quy trình báo cáo tích hợp công nghệ, dùng để kiểm soát khối lượng dữ liệu khổng lồ đến từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác nguồn dữ liệu đó một cách hiệu quả.

Từ các dữ liệu này, các nhân sự chuyên trách sẽ theo dõi diễn biến, phân tích, xử lý thường xuyên, phát hiện những điểm rủi ro hoặc bất thường, làm cơ sở để Ban điều hành TC MOTOR kịp thời nắm bắt diễn biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Khối, sau đó đưa ra các quyết định, chỉ đạo với các ban tại công ty quản lý ngành, cũng như các đơn vị thành viên.