Tổng Giám đốc TC MOTOR chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10