Chuyên viên Kiểm soát tài chính các công ty thành viên trực thuộc ngành

Mô tả công việc

  • Tham gia xây dựng, quản lý hiệu chỉnh, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện chế độ tài chính kế toán, đầu tư tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành;

  • Thực hiện công tác kiểm soát tài chính cho các công ty thành viên trực thuộc ngành;

  • Hỗ trợ tổng hợp, phân tích thông tin Tài chính kế toán cho các công ty thành viên trực thuộc ngành;

  • Tham mưu cho Lãnh đạo Ban các biện pháp quản lý và kiểm soát, phòng ngừa rủi ro về tài chính – kế toán.;

  • Thực hiện các phân công cụ thể khác từ Lãnh đạo Ban.


 

Yêu cầu công việc

ü  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính. Ưu tiền ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học thương mại;

ü  Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, excel, power point;

ü  Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 02 năm ở vị trị Kế toán tổng hợp;

ü  Trung thực, nhiệt huyết, cẩn thận chăm chỉ;

ü  Ưu tiên ứng viêt biết tiếng Anh, có thể đi công tác


Chế độ đãi ngộ

ü  Lương: Theo thỏa thuận (sẽ trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn);

ü  Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật;

ü  Thưởng theo kết quả kinh doanh và năng lực;

ü  Chương trình bảo hiểm sức khỏe;

ü  Đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài 1 năm 1 lần;

ü  Phúc lợi ưu đãi mua xe, sử dụng dịch vụ nội bộ dành cho CBNV