TC MOTOR tuyển dụng Trưởng nhóm Chiến lược, nghiên cứu phân tích và quản lý dự án (Kỹ sư kinh tế xây dựng)

Hiện nay, TC MOTOR đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trưởng nhóm Chiến lược, nghiên cứu phân tích và quản lý dự án (Kỹ sư kinh tế xây dựng), thông tin cụ thể như sau:

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Nghiên cứu và chuẩn bị ngân sách xây dựng cho một loạt các dự án liên quan đến xây dựng và thiết kế thi công.
- Lập kế hoạch chi phí của từng giai đoạn của dự án để đảm bảo chi tiêu hợp lý, đảm bảo tính bền vững cho tổng thể dự án.
- Lập kế hoạch sản lượng thi công, nhu cầu vật tư, thanh toán thầu phụ theo tuần. Theo dõi và báo cáo cho cấp quản lý các công việc thực hiện trong ngày, trong tuần so với kế hoạch đề ra.
- Tư vấn và quản lý cho nhà thầu và các bên liên quan về các vấn đề liên quan đến chi phí cho dự án xây dựng.
- Tư vấn chọn nhà thầu và quy trình mua sắm phục vụ dự án.
- Tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công và các bản vẽ Shop Drawing được duyệt trên cơ sở các biểu mẫu ban hành và dự toán thiết kế đã được duyệt để phục vụ công tác thanh, quyết toán công trình.
- Chịu trách nhiệm tập hợp, lập nhật ký thi công, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình.
- Báo cáo chi phí tài chính của công trình xây dựng.
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán theo từng giai đoạn của các nhà thầu thi công, tổ đội và các nhà cung cấp vật tư, thiết bị.
- Hỗ trợ nghiệm thu khi quá trình thi công hoàn tất.

2. YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành Kỹ sư kinh tế xây dựng, đã có kinh nghiệm nghề nghiệp 3-5 năm.
- Biết đọc bản thiết kế của dự án xây dựng.
- Thành thạo các phần mềm thiết kế, phân tích chi phí, thống kê.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
- Kỹ năng bóc tách khối lượng.
- Kỹ năng về quản lý chi phí trong xây dựng.
- Tư duy nhanh, quyết đoán, rõ ràng và chính xác về các số liệu.
- Am hiểu công việc ở công trường, có sức khoẻ tốt.


3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC VÀ ĐẦU MỐI LIÊN HỆ:

- Địa điểm làm việc: Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu

- Liên hệ: Ms Liên | Email: lienht@tcmotor.vn