Tuyển dụng 01 Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính

Công ty Quản lý ngành TC MOTOR tuyển dụng vị trí chuyên viên Kiểm Soát Tài Chính Các Công Ty Thành Viên Trực Thuộc Ngành làm việc tại Tòa nhà Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Hà Nội.

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia xây dựng, quản lý hiệu chỉnh, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện chế độ tài chính kế toán, đầu tư tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành;

 • Thực hiện công tác kiểm soát tài chính cho các công ty thành viên trực thuộc ngành;

 • Hỗ trợ tổng hợp, phân tích thông tin Tài chính kế toán cho các công ty thành viên trực thuộc ngành;

 • Tham mưu cho Lãnh đạo Ban các biện pháp quản lý và kiểm soát, phòng ngừa rủi ro về tài chính – kế toán;

 • Thực hiện các phân công cụ thể khác từ Lãnh đạo Ban.

 2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính.

 • Ưu tiền ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học thương mại;

 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, excel, power point;

 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 02 năm ở vị trị Kế toán tổng hợp;

 • Trung thực, nhiệt huyết, cẩn thận chăm chỉ;

 • Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh, có thể đi công tác.

 3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Tòa nhà Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Hà Nội