Tuyển dụng 01 Phó phòng quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ

Công ty Quản lý ngành TC MOTOR tuyển dụng vị trí Phó phòng quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ làm việc tại Tòa nhà Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Hà Nội.


CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

Thưởng theo KQKD
Bảo hiểm sức khỏe cho toàn bộ CBNV, Khám sức khỏe hàng năm
Du lịch trong nước/ nước ngoài 1 lần/ năm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản trị rủi ro:
- Hỗ trợ cấp quản lý trong công tác xây dựng khung và chính sách quản trị rủi ro tại TC Motor và các đơn vị thành viên thuộc khối sản xuất và kinh doanh ô tô của Tập đoàn Thành Công;
- Thực hiện giám sát, điều phối các hoạt động quản trị rủi ro tại TC Motor và các đơn vị thành viên;

Kiểm soát tuân thủ:
- Hỗ trợ xây dựng các chính sách, quy chế, quy trình thực hiện kiểm soát tuân thủ tại TC Motor và các đơn vị thành viên;
- Tham gia lập kế hoạch kiểm tra tính tuân thủ trong các hoạt động tại TC Motor và các đơn vị thành viên bao gồm xác định mục tiêu, phạm vi, phương pháp tiếp cận, nội dung chương trình và phương án phân bổ nguồn lực;
- Thực hiện rà soát và cho ý kiến về hệ thống quy trình nghiệp vụ tại TC Motor và các đơn vị thành viên;
- Triển khai kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ trong việc thực hiện quy trình nghiệp vụ và chính sách hoạt động tại TC Motor và các đơn vị thành viên. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị các điểm cần cải thiện về quy trình nghiệp vụ và chính sách hoạt động;
- Thực hiện theo dõi, thu thập phản hồi từ các Ban/ đơn vị thành viên về tình hình thực hiện các khuyến nghị và tiến hành kiểm tra việc thực hiện khuyến nghị;
- Lập báo cáo định kỳ, tổng hợp kết quả công tác kiểm toán, cập nhật những kết quả đã đạt được trong kế hoạch kiểm toán hàng năm và cung cấp các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động cho Ban Lãnh đạo TC Motor và các đơn vị thành viên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong đó tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở các công ty/ tập đoàn lớn, các Công ty kiểm toán, tư vấn lớn;
- Có hiểu biết tổng quan về hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam;
- Có hiểu biết và kinh nghiệm thực tế về việc xây dựng, chuẩn hóa hệ thống quy định, quy trình nội bộ của doanh nghiệp;
- Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống khung và chính sách quản trị rủi ro cho doanh nghiệp;
- Có kinh nghiệm tiến hành hoạt động kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp;
- Nắm vững kiến thức pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, lao động, M&A, thương mại, dân sự, hợp đồng và các lĩnh vực khác liên quan;
- Có kỹ năng đàm phán, phân tích, giải quyết vấn đề và giải quyết mẫu thuẫn tốt;
- Có khả năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và kiên trì giải quyết công việc.
- Có khả năng đọc, viết, hiểu & giao tiếp tiếng Anh tốt (TOEIC 800, IELTS 6.5 hoặc chứng chỉ khác tương đương);

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu