Tuyển dụng 01 Trưởng nhóm Pháp chế

Công ty Quản lý ngành TC MOTOR tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Pháp chế làm việc tại Tòa nhà Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Hà Nội.


CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

Thưởng theo KQKD
Bảo hiểm sức khỏe cho toàn bộ CBNV, Khám sức khỏe hàng năm
Du lịch trong nước/ nước ngoài 1 lần/ năm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện công tác quản lý hệ thống pháp chế nội bộ, hoạt động pháp lý và tư vấn pháp lý tại TC Motor và các đơn vị thành viên:
+ Thực hiện hỗ trợ các Ban chức năng chuyên môn xây dựng và cập nhật hệ thống văn bản, tài liệu quy phạm nội bộ, điều lệ, nội quy, quy chế quản lý nội bộ của TC Motor căn cứ theo pháp luật của Nhà nước và các quy chế, chính sách chung của Tập đoàn Thành Công;
+ Cập nhật, tổng hợp nội dung pháp luật ảnh hưởng đến các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh của TC Motor và các đơn vị thành viên;
+ Phối hợp với Ban Quản trị nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, và các quy định, quy chế của TC Motor cho toàn thể cán bộ nhân viên;
+ Thực hiện tiếp nhận, rà soát, tổng hợp các yêu cầu về thẩm định pháp lý và tư vấn pháp luật tại TC Motor và các đơn vị thành viên thuộc quyền điều hành chi phối của TC Motor và tiến hành thẩm định, xử lý theo quy định của Tập đoàn Thành Công và pháp luật;
+ Thực hiện tiếp nhận, rà soát, tổng hợp thông tin các sự vụ: khiếu nại, tố tụng, tranh chấp tại TC Motor và các đơn vị thành viên thuộc quyền điều hành chi phối của TC Motor, tiến hành xem xét và giải quyết theo quy định của Tập đoàn Thành Công và pháp luật;
+ Gửi thông báo tới các bên liên quan về phương án xử lý của TC Motor đối với các yêu cầu, sự vụ;
+ Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trong giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh theo phân công phụ trách;
+ Tham gia giám sát và hỗ trợ các đơn vị thành viên không thuộc thẩm quyền điều hành chi phối của TC Motor khi có yêu cầu trong việc xử lý các vấn đề pháp lý.
- Tham gia hỗ trợ các công tác về pháp lý cho các dự án phát triển/ mở rộng thuộc thẩm quyền điều hành, quản lý của TC Motor, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác tham vấn, thẩm định pháp lý, tư vấn pháp luật và xử lý khiếu nại, tố tụng, tranh chấp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp chính quy Đại học Luật hoặc chuyên ngành Luật các trường Đại học khác;
- Có chứng chỉ hành nghề Luật sư là một lợi thế;
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở các công ty/ tập đoàn lớn hoặc các tổ chức hành nghề luật có uy tín;
- Có khả năng đọc, viết, hiểu & giao tiếp tiếng Anh tốt (TOEIC 700, IELTS 6.5 hoặc chứng chỉ khác tương đương);
- Nắm vững kiến thức pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, lao động, M&A, thương mại, dân sự, hợp đồng và các lĩnh vực khác liên quan;
- Có kỹ năng đàm phán, phân tích, giải quyết vấn đề và giải quyết mẫu thuẫn tốt;
- Có khả năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và kiên trì giải quyết công việc.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu