TCMotor Phiên bản hệ thống 13.0+e

Thông tin về TCMotor instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Quản lý Kỹ năng
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Website Employee
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam